Phần mềm giúp đối phó nạn ùn tắc ở sân bay

Hệ thống Beontra truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu sân bay rồi dự báo những thời điểm có nhiều hành khách, giúp cơ quan quản lý bố trí đủ người để xử lý tình hình.

Beontra đã được hơn 30 sân bay ở châu Âu và châu Á sử dụng. Sân bay John F. Kennedy ở New York sẽ là nơi đầu tiên tại Mỹ áp dụng phần mềm này.

Beontra có thể dự báo số hành khách trong ngày và hai ngày tiếp theo, giúp cơ quan an ninh, hải quan và nhập cư bố trí đủ người để giải quyết giấy tờ, tránh tình trạng ùn tắc.