Netsite ký hợp đồng thực hiện gói thầu Xây Dựng Trang Thông Tin Điện Tử Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Định Hóa

Ngày 09/03/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 150/NS-HĐKT/2016 với Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Định Hóa thực hiện gói thầu “Triển Khai Xây Dựng Trang Thông Tin Điện Tử Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Định Hóa”.Trước đó Netsite  cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…