Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Khám Nhi Khoa Thái Nguyên

Ngày 23/03/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 152/NS-HĐKT/2016 với Phòng Khám Nhi Khoa Thái Nguyên thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Khám Nhi Khoa Thái Nguyên”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…