Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Khám Nha Khoa Á Châu

Ngày 16/02/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 139/HĐKT – 2016/NETSITE với Phòng Khám Nha Khoa Á Châu thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Khám Nha Khoa Á Châu”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…