Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Song Tuấn

Ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 152/HĐKT-2015/NETSITE với Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Song Tuấn thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Song Tuấn”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…