Netsite ký hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Dũng”

ky ket

Ngày 9/10/2014, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số NS/109 với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Minh Dũng thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Dũng”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…