Netsite ký hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Phúc”

ky ketNgày 4/09/2015, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 119/HDKT-2015/NETSITE với Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Phúc thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Phúc”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…