Netsite ký hợp đồng kinh tế Seo Web cho Công Ty Cổ Phần Phong Phú

Ngày 27/05/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 89/NSSEO-HĐKT/2016 với Công Ty Cổ Phần Phong Phú thực hiện hợp đồng kinh tế “Seo Web cho Công Ty Cổ Phần Phong Phú”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…