Netsite đã giúp cho khoảng hơn 60% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đưa website vào hoạt động quảng bá doanh nghiệp. Qua đó chúng tôi mong muốn những sản phẩm đến tay khách hàng không đơn thuần là một website cơ bản mà nó còn là một công trình mang tính nghệ thuật.