Thiết kế logo

Một logo được thiết kế để tạo ra sự nhận…